arengukava 2021-2026

Haiba küla arengukava 2021 – 2026 Sisukord 1. Sissejuhatus 2.Mõisted 3. Küla kirjeldus ja tänaneolukord 3.1. Ajalooline taust 3.2. Asukoht 3.3. Küla elanikkond 3.4. Küla looduslikud olud 3.5. Küla majanduslikud olud 3.6. Küla taristu 3.7. Külaelanike koostöö. 4. SWOT analüüs 5. Visioon ja eesmärgid 5.1. Arengu eesmärgid ja ülesanded nende saavutamiseks 5.2. Arengueesmärgid 6. Arengukava …

arengukava 2021-2026 Read More »